'

Tư vấn xây dựng

Tư vấn xây dựng tại bình dương

A.Giám định kỹ thuật các công trình xây dựng

1.Thẩm tra thiết kế

2.Thẩm tra tổng dự toán

3.Tư vấn đấu thầu

4.Giám sát thi công

5.Giám sát điện, điện lạnh, cấp thoát nước, PCCC, VSMT

6.Chứng nhận phù hợp chất lượng

B.Tư vấn quản lý dự án

1.Quản lý dự á

2.Điều hành dự án

C.Hỗ trợ kỹ thuật

1.Tư vấn, cải tạo nâng cấp

2.Xác định nguyên nhân sự cố công trình và tư vấn các giải pháp khắc phục

D.Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

1.Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực

2.Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng trong quá trình thi công (yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống, chất lượng hoàn thiện)

Tư vấn xây dựng tại bình dương

Tư vấn xây dựng tại bình dương

Tư vấn xây dựng tại bình dương

Tư vấn xây dựng tại bình dương

Tư vấn xây dựng tại bình dương

Tư vấn xây dựng tại bình dương

Zalo